gototopgototop
  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg

คริสตจักรบางบัวทอง

alt

คริสตจักรบางบัวทอง (Bangbuathong Christ Church)

41/31 หมู่ 4  ถนนเทศบาล 19  ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี 11110    โทร : 02-9203269

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , www.bangbuathongchurch.org

ศิษยาภิบาล (รักษาการ)  :  อ. กิตติ  เมืองชื่น                  ประธานธรรมกิจมน. สมหวัง ก้อนกนกอนันต์

 

พระวจนะ - คำหนุนใจ

    ค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน      

" ยิวในเมืองนี้มีใจยอมรับมากกว่ายิวในเมืองเธสะโลนิกา
เพราะพวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้ และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน
หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจริงดังที่กล่าวหรือไม่ "
(กิจการ 17 : 10-15)
เมื่อเปาโลไปประกาศพระกิตติคุณที่เมืองเบโรอา ชาวเมืองนี้มีใจยอมรับพระวจนะของพระเจ้า
และพวกเขาค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความที่เปาโลประกาศนั้นเป็นความจริงดังที่กล่าวหรือไม่
การกระทำของยิวในเมืองเบโรอานับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทุกคนที่ฟังคำเทศนา
และฟังคำสอนของผู้ที่มาสอนหรือเทศนาให้เราฟัง เราไม่ควรรับคำสอนในทันทีทันใด
แต่ต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวังโดยการศึกษาพระคัมภีร์
ส่วนตัวคำว่า "ค้น" ในภาษากรีกอ่นว่า "อานาคริโน" หมายถึง
"การฝัดร่อน การค้นหาอย่างระมัดระวัง และอย่างแม่นยำ"
คริสเตียนทุกคน ควรจะมีท่าทีแบบยิวในเมืองเบโรอา เราไม่ควรอ่านพระวจนะของพระเจ้าแบบผ่านๆ
หรือฟังคำเทศนาเพียงผิงเผินโดยไม่คำนึงถึงความหมายที่แท้จริง
คริสเตียนทุกคนควรจะกลายเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์ที่ค้นหาความหมายที่แท้จริง
จากพระวจนะของพระเจ้าทุกวัน และเมื่อเราค้นพบความหมายที่แท้จริงในพระวจนะของพระเจ้าแล้ว
เราก็จะทราบพระประสงค์ของพระองค์ และดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องกับพระเจ้าได้
และชีวิตของเราก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์
"ท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูต
และบรรดาผู้เผยพระวจนะ มีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุม" (เอเฟซัส 2:20) ของพระเจ้า

ข้อพระธรรมหนุนใจ..2 โครินธ์ 5 : 16
" ฉะนั้น ถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนถูกสร้างใหม่แล้ว
สิ่งสารพัดเก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แนะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น "

   ขอพระเจ้าอวยพร   
 

ระเบียบนมัสการ - ประกาศ

                      วัน อาทิตย์ ที่       22     กันยายน       2019                       

- 09.00 - 09.30 น. ศึกษาพระคัมภีร์ ....... อ.กิตติ เมืองชื่น/มน.มนดณี ศุขสมิติ
- 09.30 - 10.00 น. ดนตรีบรรเลงเพลงโมทนา ...... คณะนักร้อง/ ทีมอนุชน
- 10.00 - 12.00 น. ................................. ช่วงเวลาแห่งการนมัสการพระเจ้า
- ผู้ต้อนรับ ..................................................... ธรรมกิจ/คณะสตรี
- ผู้นำนมัสการ ................................................ คุณบูรณี ศุขสมิติ
- ผู้เล่นเปียโน ................................................. คุณลลิตา ก้อนกนกอนันต์
- อธิษฐานเพื่อพันธกิจ ...................................... อ.กิตติ เมืองชื่น
- ผู้เทศนา ...................................................... อ.กิตติฯ
- ผู้เดินถุงถวาย ............................................... คุณกิ่งเดือน-คุณนภสร
- อธิษฐานมอบถวายทรัพย์ ................................ มน.ประนอม โคตรบรรเทา
- กล่าวขอบคุณ/ ประกาศ .................................. ผู้นำนมัสการ
- กล่าวต้อนรับ/ อธิษฐานเพื่ออาหารกลางวัน ......... อ.กิตติฯ
- อวยพรปิดการนมัสการ .................................... อ.กิตติฯ
- เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และสามัคคีธรรมร่วมกัน

                                       ป  ร  ะ  ก  า  ศ                                              

> ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 18.30 น. กลุ่มอธิษฐานสามัคคีธรรมรวมกันที่ คจ.บบท.
> ทุกวันศุกร์ ...... เวลา 18.30 น. ................. กลุ่มเซลบ้านเอื้ออาทร
> วันเสาร์ที่ 1 ของเดือน เวลา 18.00 น. ......... กลุ่มเซลหมู่บ้านโมดิวิลล่า
> วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 18.00 น. ......... กลุ่มเซลบ้านลภาวัลย์ 9
> วันเสาร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 18.00 น. ......... กลุ่มเซลหมู่บ้านนันทิชา
> เชิญพี่น้องร่วมรับพระพร งานฟื้นฟูคริสตจักร ณ คริสตจักรบางบัวทอง
   -วันเสาร์ที่      12 ตุลาคม 2019 ................. เริ่มเวลา 17.30 น. 
   -วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 .................. เริ่มเวลา 13.30 น.
> ประกาศรายชื่อสมาชิก/ผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะธรรมกิจฯ
   -บริหารพันธกิจคริสตจักรบางบัวทอง ........... ประจำปี 2020-2021 (วาระ 2 ปี)

        >>>  ขอเชิญร่วมกันถวายทรัพย์เพื่อโครงการจัดซื้อที่ดิน  <<<              
                
                                   *  *  *  *  *  *  *

 

songchristian

เกี่ยวกับคริสเตียน

ฟังและ ดาวน์โหลด เทศนา MP3

คลิกดู รายการเพลงคริสเตียน

ดูภาพยนต์ ประวัติพระเยซูคริสต์เจ้า

คลิปวีดีโอ คริสตจักร บางบัวทอง

 

เพลงคริสเตียน

เพลง คริสเตียน : ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์  http://www.youtube.com/watch?v=4pKqMWGjC1w