gototopgototop
  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg

คริสตจักรบางบัวทอง

alt

คริสตจักรบางบัวทอง (Bangbuathong Christ Church)

41/31 หมู่ 4  ถนนเทศบาล 19  ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี 11110    โทร : 02-9203269

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , www.bangbuathongchurch.org

ศิษยาภิบาล (รักษาการ)  :  อ. กิตติ  เมืองชื่น                  ประธานธรรมกิจมน. โศภณ ก้อนกนกอนันต์

 

พระวจนะ - คำหนุนใจ

      คุก หรือจะขวางกั้น      

" มหาปุโรหิตและพรรคพวกคือ พวกสดูสีมีความอิจฉาอย่างยิ่ง
จึงจับพวกอัครทูตขังไว้ในคุกหลวง แต่ในเวลากลางคืน
ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า
มาเปิดประตูคุกพาพวกอัครทูตออกไป "
กิจการ 5 : 17 - 19

ผู้นำทางศาสนาริษยาเปโตร และอัครทูตที่ได้รับความเคารพนับถือมากกว่าพวกตน
เนื่องจากการทำพันธกิจของอัครทูตกับผู้นำทางศาสนามีความแตกต่างกันคือ
ผู้นำทางศาสนาเรียกร้องความยำเกรงเพื่อตัวเอง แต่เหล่าอัครทูตมุ่งหมายให้ประชาชน
เคารพยำเกรงพระเจ้า เหล่าอัครทูตได้รับความนับถือมิใช่เพราะเรียกร้องเอา
แต่เพราะพวกเขาสนควรจะได้รับ เหล่าอัครทูตได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าเพื่อทำการอัศจรรย์
พวกเขาจึงกล้าพูด กล้าสั่งสอน และพระเจ้าก็ประทับอยู่ด้วยในชีวิตของเขา
และเมื่อเขาเริ่มต้นในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซู พวกเขาก็ไม่รอดพ้น
จากการข่มเหง และการเกลียดชังจากผู้นำทางศาสนา พวกเขาถูกจับกุม ขังคุก 
ถูกเฆี่ยนตีด้วยแส้ และไม้ ถูกผู้นำชุมชนใส่ร้ายป้ายสี แต่อัครทูตไม่หวั่นจากภัยคุกคามเหล่านี้
แต่กลับมีใจมุ่งมั่นปรารถนาเดินหน้าเพื่อพระนามของพระเยซูต่อไป
และพระองค์ก็ทรงช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากการข่มเหงไปได้อย่างอัศจรรย์
บางทีความเชื่อในพระเจ้าของเราใช่ว่า.งจะทำให้ปัญหาหมดไป
แต่ความเชื่อทำให้ปัญหาเหล่านั้นกลัวน้อยลงต่างหาก
เพราะเรามองชีวิต..ด้วยมุมมองที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้า
วันนี้คุณไม่อาจจะคาดหวังให้ทุกคนมีปฏิกิริยาในทางที่ดีเมื่อคุณบอกเล่า
สิ่งที่ทรงพลังอย่างความเชื่อของคุณในพระคริสต์ เพราะบางคนจะริษยาคุณ
บางคนจะตกใจ บางคนจะถูกคุกคาม บางคนจะมีปฏิกิริยาบางอย่างในด้านลบ
แต่โปรดจำไว้ว่า..คุณต้องเอาใจใส่สนองปฏิกิริยาของพระเจ้ามากกว่าของมนุษย์
เมื่อถูกทดลอง หรือถูกข่มขู่ พระเจ้าจะเสริมกำลังเรา
ให้เผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเรา

ข้อพระคำหนุนใจ ..ฟิลิปปี 4 : 6 - 7
" อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่ง
ที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐาน และการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ
แล้วสันติสุขของพระเจ้าเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจ
และความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ "
 
   ขอพระเจ้าอวยพร  
 

ระเบียบนมัสการ - ประกาศ

      ป ร ะ ก า ส   ง ด น มั ส ก า  ชั่ ว ค ร า ว  (ไวรัสโควิด-19)       

- 09.00 - 09.30 น. ศึกษาพระคัมภีร์ ..................... อ.กิตติ เมืองชื่น
- 09.30 - 10.00 น. ดนตรีบรรเลงเพลงโมทนา ........ คณะนักร้อง/ทีมอนุชน
- 10.00 - 12.00 น. ..................................... ช่วงเวลาแห่งการนมัสการพระเจ้า
- ผู้ต้อนรับ ....................................................... ธรรมกิจฯ/คณะสตรีฯ
- ผู้นำนมัสการ .................................................. มน.บูรณี ศุขสมิติ
- ผู้เล่นเปียโน ................................................... คุณนันทภพ พิณทอง
- อธิษฐานเพื่อพันธกิจ ........................................ อ.กิตติฯ
- ผู้เทศนา ........................................................ นศ.ธีระพงษ์ จะตีก๋อย
- ผู้เดินถุงถวาย ................................................. ผป.พนิดา-ผป.รัชนี
- อธิษฐานมอบถวายทรัพย์ .................................. ผป.วีนัส ลิ่มสุวรรณ
- กล่าวขอบคุณ/ประกาศ ..................................... มน.บูรณีฯ
- กล่าวต้อนรับ/อธิษฐานเพื่ออาหารกลางวัน ............ อ.กิตติฯ
- อวยพรปิดการนมัสการ ..................................... นศ.ธีระพงษ์ฯ
- 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร และสามัคคีธรรม

                                พั น ธ กิ จ ค ริ ส ต จั ก ร                                          

1. ทุกวันอาทิตย์ .................. เวลา 08.30 น. ... กลุ่มอธิษฐานคริสตจักร บบท.
2. ทุกวันพฤหัสบดี ............... เวลา 18.30 น. ... กลุ่มอธิษฐานคริสตจักร บบท.
3. ทุกวันเสาร์ที่ 1 ของเดือน ... เวลา 18.00 น. ... สามัคคีธรรมหมู่บ้านโมดิวิลล่า
    ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน ... เวลา 18.00 น. ... สามัคคีธรรมหมู่บ้านลภาวัลย์ 9
    ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ... เวลา 18.00 น. ... สามัคคีธรรมหมู่บ้านนันทิชา

          >>>  ขอเชิญร่วมกันถวายทรัพย์เพื่อโครงการจัดซื้อที่ดิน  <<<             
                
                                         *  *  *  *  *  *  *

 

songchristian

เกี่ยวกับคริสเตียน

ฟังและ ดาวน์โหลด เทศนา MP3

คลิกดู รายการเพลงคริสเตียน

ดูภาพยนต์ ประวัติพระเยซูคริสต์เจ้า

คลิปวีดีโอ คริสตจักร บางบัวทอง

 

เพลงคริสเตียน

เพลง คริสเตียน : ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์  http://www.youtube.com/watch?v=4pKqMWGjC1w