gototopgototop
  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg

คริสตจักรบางบัวทอง

alt

คริสตจักรบางบัวทอง (Bangbuathong Christ Church)

41/31 หมู่ 4  ถนนเทศบาล 19  ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี 11110    โทร : 02-9203269

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , www.bangbuathongchurch.org

ศิษยาภิบาล (รักษาการ)  :  อ. กิตติ  เมืองชื่น                  ประธานธรรมกิจมน. สมหวัง ก้อนกนกอนันต์

 

พระวจนะ - คำหนุนใจ

    สรรเสริญพระเจ้า    

สรรเสริญพระเจ้า ภายใน 3 คำนี้ เป็นคำที่เป็นต้นกำเนิดของพลังและเป็นรากฐาน
ของการมีชีวิตแห่งพระพร เริ่มต้นด้วยการรู้จักว่าพระเจ้าคือผู้ใด และสรรเสริญพระองค์
การสรรเสริญมักจะเป็นจุดเริ่มต้น มันหมายถึงการขอบพระคุณ
เป็นเหตุผลที่เราขอบคุณก่อนรับประทานอาหาร
และก่อนเริ่มต้นคริสตจักรด้วยบทเพลงแห่งการสรรเสริญ พระเยซูเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้า
ก่อนที่ลาซารัสจะเป็นขึ้นจากความตาย และโมเสสก็สรรเสริญพระเจ้าก่อนที่เขาจะแยกทะเลแดง
ธรรมชาติของมนุษย์ชอบที่จะรอจนกระทั่งได้รับคำตอบแต่พระพรนั้นเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญ
พระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่า "จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนา 
จงเข้าบริเวณพระนิเวศน์ด้วยการสรรเสริญ "..(สดุดี 100:4)
การสรรเสริญพระเจ้าไม่ได้จำกัดเพียงแค่การร้องเพลงครั้งละไม่กี่เพลง สัปดาห์ละครั้ง
ในการประชุมนมัสการที่คริสตจักร การนมัสการเป็นวิถีชีวิตซึ่งโอบล้อมในทุกมิติของชีวิต
คุณสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ในชั่วโมงใหนก็ได้ของวัน ตลอด 7วัน 1สัปดาห์-ในรถขณะอาบน้ำ
หรือในช่วงกลางคืน มันไม่เกี่ยวกับการร้องเพลงชีวิตคริสเตียนบางเพลงอย่างเฉพาะเจาะจง
หรือท่องจำคำอธิษฐาน แต่มันเป็นความสัมพันธ์กับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงรักและห่วงใยคุณ
สถานการณ์อาจเริ่มพลิกผันเมื่อคุณเริ่มต้นสรรเสริญพระเจ้า การสรรเสริญไม่เพียงแค่ทำให้คุณ
จดจ่ออยู่ที่พระองค์ แต่ยังเป็นเหตุให้คุณมองเห็นสิ่งต่างๆจากมุมมองใหม่ 
การสรรเสริญพระเจ้าเป็นมากกว่าแค่พิธีกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 
มันเป็นวิถีชีวิตแห่งการนมัสการพระเจ้า ช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับพระองค์
และช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณต่อสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว
ดังนั้นแล้ว วันนี้จงออกไปตามการทรงเรียกของพระเจ้า
ด้วยการประกาศที่เปรียบเสมือนรากฐานของคุณว่า ..
" สรรเสริญพระเจ้า "

ข้อพระธรรมหนุนใจ..ยอห์น 10 : 9-10
" เราเป็นประตู ถ้าใครเข้าไปทางเราคนนั้นจะรอด
เขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหาร
ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย 
เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์ "

   ขอพระเจ้าอวยพร   
 

ระเบียบนมัสการ - ประกาศ

                      วัน อาทิตย์ ที่      30     มิถุนายน      2019                        

- 09.00 - 09.30 น. ศึกษาพระคัมภีร์ ....... อ.กิตติ เมืองชื่น/มน.มนดณี ศุขสมิติ
- 09.30 - 10.00 น. ดนตรีบรรเลงเพลงโมทนา ...... คณะนักร้อง/ ทีมอนุชน
- 10.00 - 12.00 น. ................................. ช่วงเวลาแห่งการนมัสการพระเจ้า
- ผู้ต้อนรับ ..................................................... ธรรมกิจ/คณะสตรี
- ผู้นำนมัสการ ................................................ คุณโสภิษฐ์ โคตรบรรเทา
- ผู้เล่นเปียโน ................................................. คุณบูรณี ศุขสมิติ
- อธิษฐานเพื่อพันธกิจ ...................................... อ.กิตติ เมืองชื่น
- ผู้เทศนา ...................................................... อ.กิตติฯ
- ผู้เดินถุงถวาย ............................................... ผป.พนิดา-ผป.รัชนี
- อธิษฐานมอบถวายทรัพย์ ................................ มน.ประนอม โคตรบรรเทา
- กล่าวขอบคุณ/ประกาศ ................................... คุณโศภิษฐฯ
- กล่าวต้อนรับ/อธิษฐานเพื่ออาหารกลางวัน .......... อ.กิตติฯ
- อวยพรปิดการนมัสการ ................................... อ.กิตติฯ
- เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และสามัคคีธรรมร่วมกัน

                                      ป  ร  ะ  ก  า  ศ                                              

> ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 18.30 น. กลุ่มอธิษฐานสามัคคีธรรมรวมกันที่ คจ.บบท.
> ทุกวันศุกร์ ...... เวลา 18.30 น. .............. กลุ่มเซลบ้านเอื้ออาทร
> วันเสาร์ที่ 1 ของเดือน เวลา 18.00 น. ..... กลุ่มเซลหมู่บ้านโมดิวิลล่า
> วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 18.00 น. ..... กลุ่มเซลบ้านลภาวัลย์ 9
> วันเสาร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 18.00 น. ..... กลุ่มเซลหมู่บ้านนันทิชา

        >>>  ขอเชิญร่วมกันถวายทรัพย์เพื่อโครงการจัดซื้อที่ดิน  <<<             
                
                                   *  *  *  *  *  *  *

 

songchristian

เกี่ยวกับคริสเตียน

ฟังและ ดาวน์โหลด เทศนา MP3

คลิกดู รายการเพลงคริสเตียน

ดูภาพยนต์ ประวัติพระเยซูคริสต์เจ้า

คลิปวีดีโอ คริสตจักร บางบัวทอง

 

เพลงคริสเตียน

เพลง คริสเตียน : ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์  http://www.youtube.com/watch?v=4pKqMWGjC1w