gototopgototop
  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg

คริสตจักรบางบัวทอง

alt

คริสตจักรบางบัวทอง (Bangbuathong Christ Church)

41/31 หมู่ 4  ถนนเทศบาล 19  ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี 11110    โทร : 02-9203269

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , www.bangbuathongchurch.org

ศิษยาภิบาล (รักษาการ)  :  อ. กิตติ  เมืองชื่น                  ประธานธรรมกิจมน. สมหวัง ก้อนกนกอนันต์

 

พระวจนะ - คำหนุนใจ

     ฟังอย่างตั้งใจ   

บรรดาผู้ที่คิดจะไปคริสตจักร และร่วมนมัสการนั้นคิดว่าจะสามารถทำให้เขาเข้าใกล้พระเจ้า
และได้รับรางวัลบนสวรรค์ เพราะสถานที่นี้ง่ายที่สุดที่จะได้เปลี่ยนแปลงหัวใจนั้นอยู่ในคริสตจักร
อย่างที่ข้าพเจ้าเคยได้กล่าวไว้ ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันนั้นสามารถละลายขี้ผึ้งแต่ก็ทำให้ดินเหนียวแข็ง
เมื่อพระคำพระเจ้าได้ถูกกล่าวออกมา คนบางคนได้รับการแตะต้อง และบางคนได้รับการเปลี่ยนแปลง
และบางคนก็ไม่ได้รับอะไร ซึ่งเพราะเขาไม่มีความตั้งใจที่จะเชื่อในพระคำพระเจ้า
และเขาเปิดเผยว่า พระคำของพระเจ้านั้นทำสิ่งที่แย่มากกว่าสิ่งดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาอาจจะแย่กว่าแต่ก่อน
ข้าพเจ้ากำลังพูดว่า คนบางคนไม่ควรไปคริสตจักรหรือไม่? ใช่..ถ้าเขาไม่มีความต้องการใจที่จะเปลี่ยนแปลง
ในสิ่งที่เขาได้ยิน และเราสามารถเห็นการอัศจรรย์ และได้ยินความจริง แต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงมัน
เมื่อนั้นเราจะมีใจที่แข็งกระด้าง เช่น ยูดาสอิสคาริโอท จะได้รับประสบการณ์ที่หัวใจแข็งกระด้าง
ยูดาสฯ ได้เดินและพูดคุยกับพระเยซูใน 3 ปีครึ่ง เขาเป็นคนที่ถูกแต่งตั้งโดยพระเจ้า เขาได้รับฟังคำสอน
ของพระเยซูคริสต์ ยูดาสฯ ได้ยินคำสอนบนภูเขา และที่พระวิหารด้วยหูของเขา
เขาเห็นลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตาย เขาได้เห็นคนตาบอดได้รับการมองเห็น
เขาเห็นคนหูหนวกได้รับการได้ยิน ยูดาสฯ เห็นการอัศจรรย์ทั้งหลาย แต่หัวใจของเขาก็เริ่มแข็งกระด้าง
และแม้ว่าพระเยซูจะรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยูดาสฯ ด้วยความตั้งใจของตนเอง
เขาจงใจทรยศต่อพระเยซูซึ่งเป็นการเตือนเราว่า..การรู้เห็นเหตุการณ์ของพระเจ้า
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการตอบสนองของคนหากใจแข็งกระด้าง

สรุป : ...คุณกำลังรัฟังความจริง...เมื่อคุณได้ไปคริสตจักร หรือไม่ ?...

ข้อพระธรรมหนุนใจ..ฮีบรู 4:16
" ฉะนั้น ขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ
เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเรา่ในขณะที่ต้องการ "

   ขอพระเจ้าอวยพร   
 

ระเบียบนมัสการ - ประกาศ

                       วัน อาทิตย์ ที่      26    พฤษภาคม     2019                       

- 09.00 - 09.30 น. ศึกษาพระคัมภีร์ ........ อ.กิตติ เมืองชื่น/มน.มนดณี ศุขสมิติ
- 09.30 - 10.00 น. ดนตรีบรรเลงเพลงโมทนา ...... คณะนักร้อง/ ทีมอนุชน
- 10.00 - 12.00 น. ................................. ช่วงเวลาแห่งการนมัสการพระเจ้า
- ผู้ต้อนรับ ..................................................... ธรรมกิจ/คณะสตรี
- ผู้นำนมัสการ ................................................ คุณกรกช เพชรวิโรจน์ชัย
- ผู้เล่นเปียโน ................................................. คุณนุันทภพ พิณทอง
- อธิษฐานเพื่อพันธกิจ ...................................... อ.กิตติฯ
- ผู้เทศนา ...................................................... มน.มนดณี ศุขสมิติ
- ผู้เดินถุงถวาย ............................................... คุณสรรเสริญ-คุณจันทนา
- อธิษฐานมอบถวายทรัพย์ ................................ คุณชัญญกัญญ์ คงสีทอง
- กล่าวขอบคุณ/ประกาศ ................................... คุณกรกชฯ
- กล่าวต้อนรับ/อธิษฐานเพื่ออาหารกลางวัน .......... อ.กิตติฯ
- อวยพรปิดการนมัสการ ................................... มน.มนดณีฯ
- เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และสามัคคีธรรมร่วมกัน
- 13.00 น. เชิญประชุมคณะธรรมกิจฯ

                                      ป  ร  ะ  ก  า  ศ                                              

> ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 18.30 น. กลุ่มอธิษฐานสามัคคีธรรมรวมกันที่ คจ.บบท.
> ทุกวันศุกร์ ...... เวลา 18.30 น. .............. กลุ่มเซลบ้านเอื้ออาทร
> วันเสาร์ที่ 1 ของเดือน เวลา 18.00 น. ..... กลุ่มเซลหมู่บ้านโมดิวิลล่า
> วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 18.00 น. ..... กลุ่มเซลบ้านลภาวัลย์ 9
> วันเสาร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 18.00 น. ..... กลุ่มเซลหมู่บ้านนันทิชา

                >>>  ขอเชิญร่วมกันถวายเพื่อจัดซื้อที่ดิน  <<<                       
                
                                   *  *  *  *  *  *  *

 

songchristian

เกี่ยวกับคริสเตียน

ฟังและ ดาวน์โหลด เทศนา MP3

คลิกดู รายการเพลงคริสเตียน

ดูภาพยนต์ ประวัติพระเยซูคริสต์เจ้า

คลิปวีดีโอ คริสตจักร บางบัวทอง

 

เพลงคริสเตียน

เพลง คริสเตียน : ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์  http://www.youtube.com/watch?v=4pKqMWGjC1w