ทำเนียบศิษยาภิบาลคริสตจักรบางบัวทอง  

1 พ.ค. 2017 -  ณ ปัจจุบัน  :   อาจารย์  กิตติ  เมืองชื่น


1 พ.ค. 2014-30 เม.ย. 2017 : ศจ.วิชัย และภริยาคุณปีติพร จันทร์หิรัญโชติ (ครบวาระ)
 

 

2010-2013 : คศ.ทรงเกียรติ และภริยาคุณวิธัน ธนามี (ครบวาระ)
 

 

2006-2010: ศจ.บุญยก และภริยา ศจ.วรรณา บุญทา ผู้ช่วยศิษยาภิบาล

      (ไปรับใช้เป็น ศบ.คริสตจักรคลองเตย สุขุมวิท 93)