ประวัติคริสตจักรบางบัวทอง 

    คริสตจักรบางบัวทองเริ่มแรกเกิดจากผู้เชื่อที่เป็นสมาชิก

คริสตจักรคลองเตย(สุขุมวิทย93) 

เป็นลูกๆของคุณแม่จู ไต่อิน ประมาณหกครอบครัว

ได้ย้ายมาค้าขายอยู่ที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

    เนื่องจากการเดินทางจากที่อยู่บางบัวทองไปนมัสการที่คริสตจักรคลองเตย

เป็นระยะทางค่อนข้างไกลจึงเป็นอุปสรรค์ในการไปร่วมนมัสการพระเจ้า

ในที่สุดผู้เชื่อกลุ่มนี้จึงได้จัดนมัสการกันเองโดยใช้สถานที่ห้องชั้นบน

บ้านของคุณสมหวัง ก้อนกนกอนันต์ เป็นที่นมัสการโดยใช้เวลาช่วงค่ำของทุกอาทิตย์ 

โดยมี ศจ.สุพิชญ์ - ศจ.โยนา วิจักษณ์โยธิน สลับกันมาแบ่งปันพระพรและสอนพระคำภีร์  

หลังจากนั้นไม่นาน อาจารย์ทั้งสองท่านต้องเดินทางไปรับใช้ที่ต่างประเทศ 

ท่านจึงมอบหมายให้ ศจ.เกศรินทร์ งามขำ ได้ทำหน้าที่ต่อในการเทศนาและประกอบพิธีมหาสนิท 

ทั้งมีการเลือกคณะกรรมการชุดแรกในเวลาต่อมาได้ย้ายสถานที่นมัสการมาเช่าอยู่บริเวณตึกแถว

เลขที่ 179/44 เยื้องกับโรงรับจำนำ อ.บางบัวทอง ได้จัดนมัสการแต่งตั้งเป็น 

ศาลาธรรมบางบัวทอง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  19 ธันวาคม 1999

 

"ที่สุดปลายทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกจะจดจำ และหันกลับมายังพระเจ้า
 
และตระกูลทั้งสิ้นของบรรดาประชาชาติ
 
จะนมัสการต่อพระพักตร์พระองค์"
 
สดุดี 22:27