คริสตจักรโนนดินแดง

ที่อยู่ 253-4 หมู่ที่ 5 ถนนราชดำเนิน ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260
โทรศัพท์ 044 606 395
โทรสาร        
e-mail 

              
อาจารย์ประจำ

คศ. อานุภาพ ซือมือ
คศ. ศิริวิภา เสวตตระกูลชัย
อ. อภิญญา พันธกิจรุ่งโรจน์