คริสตจักรกิตติคุณขอนแก่น

ที่อยู่  130 หมู่ที่ 21 ซอยมิตรภาพ15 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์   043 348 012
โทรสาร            
    e-mail

                
อาจารย์ประจำ  คศ. ด
าวเรือง  มงคลกิจดำรง