คริสตจักรบ่อน้ำกิตติคุณ
ที่อยู่                  1358 ซอยอ่อนนุช 38 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์          085 071-4390, 089 430-0503, 02 742-1995
โทรสาร            
e-mail                
อาจารย์ประจำ  คศ.สุรพันธ์ พุ่มพวง