ศาลาธรรมป้อมพระจุล

ที่อยู่ 276/72 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์  087 179 7722
โทรสาร            
e-mail 

               
อาจารย์ประจำ  อ. สมศักดิ์  สืบสานธรรม