โครงการจัดหาม้านั่งห้องนมัสการ พร้อมขยายห้องนมัสการใหม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ม้านั่งด้านหลังควรจะมีที่ใส่หนังสือ

                    ไบเบิล บทเพลง และสูจิบัตรในการนมัสการ

                  : ขอเชิญพี่น้องร่วมถวายโดยวิธี โอนเงินเข้าบัญชีด้านล่าง หรือเขียนชื่อ

                    ถวายเพื่อจัดหาม้านั่ง ใส่ในถุงถวาย

ชื่อบัญชี :  นส.พนิดา ก้อนกนกอนันต์ และนายทวีชัย โคตรบรรเทา

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธ. ทหารไทย บางบัวทอง 145-2-12426-4 ออมทรัพย์

เมื่อโอนเสร็จ กรุณานำหลักฐาน แจ้งเหรัญญิก หรือโทรมาแจ้งที่ 0 2920 3269

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2013 เวลา 20:50 น. )