gototopgototop
  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg

คลังเทศนาชุดที่ 2012

เรื่อง  วันอิสเตอร์ พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรื่องแสง

เรื่อง ปฏิบัติของพระเกียรติคุณ โดย ศบ.ทรงเกียรติ ธนามี

 

 

เพลงคริสเตียน

เพลง คริสเตียน : ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์  http://www.youtube.com/watch?v=4pKqMWGjC1w

 

บัญชีเงินฝากคริสตจักรบางบัวทอง

พี่น้องสามารถนำเงินมาถวายได้ที่ถุงถวายของโบสถ์ หรือสามารถโอนเข้า

ชื่อบัญชี: นส.พนิดา ก้อนกนกอนันต์ และนายทวีชัย โคตรบรรเทา

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธ. ทหารไทย บางบัวทอง 145-2-12426-4 ออมทรัพย์

เมื่อโอนเสร็จ กรุณานำหลักฐาน แจ้งเหรัญญิก หรือโทรมาแจ้งที่ 0 2920 3269

 

เว็บไซต์ ที่น่าสนใจ